Khay chia Classico trắng cho tủ kéo bếp 450mm Hafele 556.52.743

Các vật dụng dao, thìa, dĩa…ăn hàng ngày phải được cất giữ trên các giá đựng dành riêng cho các vật dụng đó. Còn những vật dụng không sử dụng phải được cất giữ trong ngăn kéo, nhưng không được lẫn lộn với nhau trong cùng một ngăn kéo, mà nếu sử dụng mỗi sản…

Liên Hệ: 0909 816 786